ĐỊA ỐC THANH BÌNH

  • Địa chỉ:              53A Trần Thái Tông, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. HCM
  • Điện Thoại:     0933227032 và 0937647030
  • Email:               thienphucland.cvtt@gmail.com.